decor decor

Disclaimer

Home Disclaimer

De website www.denieuwespelerij.nl behoort toe aan De Nieuwe Spelerij. De Nieuwe Spelerij is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 57890331.

Algemeen

De inhoud van de pagina’s op onze website www.denieuwespelerij.nl kan door ons op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling worden verwijderd of gewijzigd.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel wij bij De Nieuwe Spelerij streven naar een continu actuele en juiste inhoud van de webpagina’s op www.denieuwespelerij.nl, bestaat er altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie op onze website (na verloop van tijd) onvolledig en/of niet (meer) juist is. Voor de voortdurende volledigheid, actualiteit en juistheid van de door ons op de website aangeboden materialen kunnen wij niet instaan. Zo zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan en enig verband houdt met het gebruik van onze website.

Rechten

Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, komt het auteursrecht op de content op www.denieuwespelerij.nl toe aan De Nieuwe Spelerij. Niets van onze teksten, beelden en ontwerpen mag daarom zonder toestemming van ons, De Nieuwe Spelerij, worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt.